Hướng dẫn tham gia Testnet Scroll

1/ Đăng ký Pre-alpha Testnet ở link bên dưới. Bạn chỉ cần điền tên, địa chỉ email, địa chỉ ví Metamask, Twitter & điền @kenhtrading.

Link: https://signup.scroll.io/

2/ Tiến hành làm Testnet bằng cách thêm toàn bộ mạng Layer 1, Layer2 vào ví Metamask

Link: https://prealpha.scroll.io/

3/ Test the following - bắt đầu trải nghiệm sản phẩm của Scroll Tesnet.

Lấy token testnet: https://prealpha.scroll.io/faucet/

Sử dụng cầu nối giữa Layer 1 & Layer 2: https://prealpha.scroll.io/bridge/

Swap: https://prealpha.scroll.io/swap/

Video mô tả quá trình làm.